10/10 YAMAHA YBR 250

  順利車行
Price: HK$14,800
聯絡: 順利車行
電話: 27296209

編號:111682
YAMAHA YBR 250 電單車
按圖放大
YAMAHA YBR 250 電單車
YAMAHA YBR 250 電單車
YAMAHA YBR 250 電單車
YAMAHA YBR 250 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike