14/14 KYMCO Movie S 1501

  刊登日期:2022/7/20
白色, 約53180公里, 牌費至2022年9月

Price: HK$15,000


編號:111807
KYMCO Movie S 1501 電單車
按圖放大
電單車用家報告 同類二手電單車 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike