19/19 SUZUKI GSX-250R

  刊登日期:2023/10/22
2字牌保,行12000km 左右,附原裝件同油缸已換, 少須s淨。

油費特平,約$0.5/km, 合新手代步,有型腳車一流。

Price: HK$36,000


編號:112970
SUZUKI GSX-250R 電單車
按圖放大
SUZUKI GSX-250R 電單車
       
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike