- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelKawasaki Ninja 300 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2013 HK$15,000 HK$36,800 HK$24,933
2014 HK$21,000 HK$21,000 HK$21,000
2016 HK$23,000 HK$23,000 HK$23,000
2017 HK$32,000 HK$32,000 HK$32,000
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>