- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelDUCATI Scrambler 800 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2015 HK$83,000 HK$83,000 HK$83,000
2016 HK$75,000 HK$75,000 HK$75,000
2017 HK$103,000 HK$103,000 HK$103,000
2018 HK$158,000 HK$158,000 HK$158,000
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>