YAMAHA WR250R 用家報告 

YAMAHA WR250R

YAMAHA WR250R

(249cc)

車主/用家報告

車款介紹   現有2個放售車盤   


分享到 Facebook
YAMAHA WR250R
整體評價: 優異 
車主: killer 
製造/登記/購入年份: 08/08/08 
購入車價: HK$6xxxx 
主要用途: 遊山玩水, 鬥車比賽 
強項優點: 性能 相比同級四冲250爬雞,表現很好 
問題弱項: 外形  車身高
每月平均維修費用: HK$ 
每天走多少公里: km 
多少天入一次油? 7天行120公里 
電油費用多少?: HK$6x 
操控駕駛: 一般 
加速表現: 極滿意 
操控重心: ,高 
引擎熱力: 冬天好正,夏天就....... 
引擎震動: 輕微 
彎向表現: 一般 
常用轉數: 8000rpm以下 
濕地雨天: 沒有問題 
掣動力度: 極充足 
舒適程度: 少辛苦 
載客表現: 一般 
儲物空間: 唔夠用 
個人極速: 約140km/h仲有大把喺手 
補品建議: 淨係換喉已經感受到好大分別,如果爬山換埋大尾牙效果一流 

你騎過甚麼車?快告訴大家你的寶貴經驗,分享感受!


分享到 Facebook