20 KYMCO 全新G DINK 250 i ABS G DINK 300 i ABS $42800

  美聯電單車服務有限公司
全線KYMCO機車,本行有售
琤,渣打,星展(DBS),永亨,大新,豐明,信用咭免息分期.
或6至36期低息上會,
歡迎交換 高價收車

Price: HK$38,999
聯絡: 美聯電單車服務有限公司
電話: 23803684
Email: mailuen@netvigator.com
編號:108790
KYMCO 全新G DINK 250 i ABS G DINK 300 i ABS $42800 電單車
按圖放大
KYMCO 全新G DINK 250 i ABS G DINK 300 i ABS $42800 電單車
KYMCO 全新G DINK 250 i ABS G DINK 300 i ABS $42800 電單車
KYMCO 全新G DINK 250 i ABS G DINK 300 i ABS $42800 電單車
KYMCO 全新G DINK 250 i ABS G DINK 300 i ABS $42800 電單車
 
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike