- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelHONDA Silver Wing 600 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2002 HK$13,000 HK$13,000 HK$13,000
2003 HK$11,500 HK$11,500 HK$11,500
2004 HK$17,000 HK$17,000 HK$17,000
2010 HK$49,800 HK$49,800 HK$49,800
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>