- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelSUZUKI GSX1300R 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2019 HK$36,000 HK$36,000 HK$36,000
2021 HK$180,000 HK$180,000 HK$180,000
2022 HK$160,000 HK$160,000 HK$160,000
2023 HK$198,000 HK$198,000 HK$198,000
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>