- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelHONDA CB400SF REVO 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
1995 HK$8,000 HK$8,000 HK$8,000
2008 HK$28,000 HK$38,000 HK$34,333
2016 HK$60,000 HK$60,000 HK$60,000
2021 HK$88,888 HK$88,888 HK$88,888
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>