- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelYAMAHA MT-09 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2014 HK$43,000 HK$43,000 HK$43,000
2015 HK$53,800 HK$53,800 HK$53,800
2017 HK$78,000 HK$78,000 HK$78,000
2020 HK$98,000 HK$98,000 HK$98,000
2021 HK$93,000 HK$93,000 HK$93,000
2022 HK$116,800 HK$129,800 HK$123,300
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>