- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelYAMAHA MT-07 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2014 HK$38,000 HK$63,000 HK$51,560
2015 HK$49,900 HK$58,800 HK$54,500
2016 HK$50,000 HK$62,800 HK$55,900
2017 HK$61,000 HK$69,900 HK$65,450
2018 HK$65,000 HK$66,000 HK$65,333
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>