- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelYAMAHA MT-07 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2014 HK$53,000 HK$63,000 HK$58,000
2015 HK$58,800 HK$58,800 HK$58,800
2016 HK$58,000 HK$58,000 HK$58,000
2018 HK$65,000 HK$65,000 HK$65,000
2020 HK$60,000 HK$68,000 HK$64,000
2021 HK$78,000 HK$81,800 HK$79,900
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>